Schoolvakanties en -tijden

Binnen is beginnenVanaf 08.15 uur is er pleinwacht aanwezig op onze school en daarmee toezicht. Bij het klinken van de bel mogen de kinderen om 08.20 uur naar binnen. De lessen in de klassen starten om 08.30 uur en geldt de regel: binnen is beginnen.
Dagen Tijden
Maandag 08.30 – 14.45 uur
Dinsdag 08.30 – 14.45 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 uur
Donderdag 08.30 – 14.45 uur
Vrijdag 08.30 – 12.15 uur
Continurooster
Op de Prinseschool hanteren wij het continurooster. Dit houdt in dat de kinderen tussen de middag op school de zelfmeegenomen lunch nuttigen.

Schoolvakanties 2017 / 2018
Herfstvakantie zaterdag 21-10-2017 tot en met zondag 29-10-2017
Kerstvakantie zaterdag 23-12-2017 tot en met zondag 07-01-2018
Voorjaarsvakantie zaterdag 24-02-2018 tot en met zondag 04-03-2018
Pasen vrijdag 30-03-2018 tot en met maandag 02-04-2018
Meivakantie zaterdag 28-04-2018 tot en met zondag 13-05-2018
Hemelvaart donderdag 10-05-2018 tot en met zondag 13-05-2018
Pinksteren maandag 21-05-2018
Zomervakantie zaterdag 21-07-2018 tot en met zondag 02-09-2018Vrije vrijdagen:

09-02-2018 – Studiedag 
15-03-2018 – Consentdag
29-06-2018 – Studiedag
20-07-2018 – Vrije vrijdag

Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene afspraken m.b.t. de vakantieregeling

  1. De regeling wordt vastgesteld door de schoolbesturen in onderling overleg. Na vaststelling is de regeling bindend.
  2. De nog resterende vakantiedagen / uren voor het primair onderwijs worden door de school zelf bepaald, waarbij de afspraak geldt dat verlengen van een vakantie toegestaan is voor Pasen, Pinksteren en Hemelvaart, mits daarmee geen hele vrije week ontstaat.