Wie is wie Staringstraat

Leiding

Astrid Dijkstra
Directeur

In essentie komt het er in school op neer dat alle beslissingen en acties uitgevoerd gedurende de schooldag in het belang van de leerlingen zijn. Het is goed te zien dat ons team handelt vanuit deze filosofie en dat zowel ouders als leerlingen dit dagelijks ondervinden.

meer lezen

mail Astrid

Anouck Haven
Locatiedirecteur

Mijn passie is kinderen, ik kan elke dag weer blij worden van blije kinderen. Het is mijn wens en doel dat kinderen met plezier naar school gaan en een fijne tijd hebben!
meer lezen

mail Anouck

Carla te Sligte
Intern Begeleider

Door ontwikkelingen binnen het onderwijs scherp te volgen en initiatieven te durven nemen, zorgt de school voor een breed aanbod van onderwijs waarbinnen elk kind zijn of haar eigen talenten leert ontdekken. meer lezen

mail CarlaLeerkrachten

groep1-2da Bianca Donker
Groep 0-1S 
 
Henriëtte de Jong 
Groep 0-1S
 
Ülkü Kuru
Groep 2S  

Ingeborg Haakmann
Groep 3SA 


 

Marjolein de Vos 
Groep 3SB 

 

Bert Oude Engberink 
Groep 4S 

 

Marijke Holtslag 
Groep 5S

 

Seraya Jans 
Groep 6A 

 

Nienke Wennink 
Groep 7SA 

 

Marjolein kok
Groep 7SB 


 

Jasper Elsinga
Groep 8 


 

Eva Versluis 
Groep 3SB 
 

Andrea admirant  
Groep 5S 

 

Ellen Barkel 
Groep 3SA & 7SA 

 

linda Tijans 
Groep 7SB