22
dec
2016

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief september 2016

Datum

Activiteit

13 sept

Info avond gr 3-4-5

14 sept

Eerste OV vergadering

15 sept

Info avond gr 1/2-6-7

19 sept t/m 23 sept

Kennismakingsweek leerkrachten met ouders

26 sept

Dag van de Europese talen

29 sept

Voorlichting gr 8

Back to school

Het nieuwe schooljaar is begonnen. We hebben al een goede eerste week achter de rug waarin we vele nieuwe leerlingen van harte welkom heten. We hopen dat jullie hier een fijne schooltijd hebben waarin jullie veel plezier zullen beleven en veel mogen leren.

Er is nog een kleine verandering gekomen in de formatie. Juf Ingeborg heeft regelmatig bapo op de maandag. In eerste instantie was gecommuniceerd dat juf Henriette deze zou invullen. Om organisatorische redenen hebben we dit verwisseld met juf Bianca. Juf Bianca zal de bapo vervanging van juf Ingeborg op een aantal maandagen gaan invullen.

Schoolplein

Op dit moment wordt elke dag druk gewerkt aan het schoolplein. De werkzaamheden bestaan momenteel vooral uit de grond bewerken zodat er bestraat kan worden. Het bleek dat alle putten verstopt waren dus dat geeft weer oponthoud omdat dat eerst opgelost moet worden.

De kinderen vinden het razend interessant. Vooral als de graafmachine aan het werk is, staan heel veel kinderen aan het hek gekluisterd om te kijken.

image003

Vanaf deze week hopen de mannen die werkzaam zijn op het schoolplein al meer ruimte te kunnen maken, zodat we het schoolplein al weer iets kunnen vergroten.

Wat betreft het speeltoestel; Zoals ik u al vertelde is ons speelhuisje afgekeurd en zal er een nieuw speelhuisje aangeschaft moeten worden. Dit zit niet bij de begroting van het speelplein en daarom moeten we dat zelf bekostigen. Van twee bedrijven (van ouders van school) hebben we al een sponsorbedrag toegezegd gekregen. We zijn nog op zoek naar meer sponsoren. Mocht u ons willen steunen dan horen we dat graag.

Binnenkort zal er in de hal een bord staan met de bedrijven die ons willen sponsoren.

Via deze weg willen we alvast deze beide bedrijven bedanken voor hun steun, echt fantastisch dat jullie ons willen helpen!

Daarnaast gaan we samen met de oudervereniging volgende week brainstormen om samen met de kinderen activiteiten te organiseren waardoor we geld bij elkaar kunnen verdienen zodat we weer een mooi speelhuisje aan kunnen schaffen.

Mocht u ideeën hebben of ons willen sponseren dan hoor ik graag van u.

Inbraak

Afgelopen vrijdag is er weer ingebroken op school. In nog geen 5 minuten tijd is uit de teamroom de laptop van Bertus gestolen en de tas van het meisje van de schoonmaak. Dit is al het zoveelste incident. Daarom hebben we ervoor gekozen om ’s middags een kwartier nadat de school uit is de voordeur op slot te draaien. U kunt ons dan bereiken via de deuren op het schoolplein.

Informatieavonden

Dit jaar zullen de informatieavonden op 13 en 15 september plaatsvinden voor de groepen 1/2 t/m 7. Tijdens deze avond wordt er door de leerkracht informatie gegeven over algemene zaken in de groep van uw kind. Daarnaast zal er gesproken worden over wat en hoe er geleerd gaat worden dit schooljaar en hoe u uw kind daarin kunt ondersteunen. Groep 8 heeft op 29 september een informatieavond. Op deze avond wordt u helemaal bijgepraat over onder andere de verwijzing naar het middelbaar onderwijs.

Kennismakingsgesprekken

In de week van 19 t/m 23 september vinden er kennismakingsgesprekken plaats na schooltijd. Deze gesprekken zijn vrijblijvend en voor ouders van de leerlingen uit groep 1t/m 7. Leerlingen die na de zomervakantie in groep 1 zijn gestart, krijgen een aparte uitnodiging voor een voortgangsgesprek, deze vindt altijd plaats na 4-6 weken.

Het doel van de kennismakingsgesprekken is dat u onder andere uw verwachtingen ten aanzien van het leren en de ontwikkeling van uw kind kunt aangeven bij de leerkracht.

Als school vinden wij een goede communicatie tussen ouders en school van belang. Dit draagt bij aan het plezier in leren en wederzijds vertrouwen. Ouders en leerkrachten leren elkaar op deze manier beter kennen en er wordt gestreefd naar een zo compleet mogelijk plaatje waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Als ouder kunt u informatie over uw kind geven die voor ons belangrijk is. U krijgt van ons via digiduif een bericht om u voor dit gesprek aan te melden. Dit zullen we net als vorig jaar weer gaan plannen via digiduif.

Groep 8 zal een iets meer afwijkende datum hanteren omdat juf Heidi op dinsdag 20 september afwezig is door een studiereis naar Engeland.

Schooltijden

De eerste week zit er weer op en het is elke ochtend weer fijn om te zien hoe alle kinderen en hun ouders binnenkomen. Toch wil ik weer graag wijzen op de schooltijden. Om 8:10 uur is meneer Bertus buiten. Om 8:20 uur mogen alle kinderen naar binnen. Het is niet de bedoeling dat kinderen voor die tijd naar binnen lopen om tassen weg te zetten. Er is dan niet altijd toezicht in de school. U hebt met uw kind de tijd tot 8:30 uur. Wij willen stipt om 8:30 met de lessen beginnen, dus we vragen u dringend om om 8:30 de klas te verlaten.

Ook wil ik er graag op wijzen dat het belangrijk is dat kinderen op tijd op school zijn. Het komt nog veel te vaak voor dat kinderen en ouders om 8:30 de school in hollen. Laat het een goed voornemen zijn om dit jaar allemaal op tijd te komen zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen.

Digiduif

Al onze correspondentie verloopt digitaal via Digiduif. Een keer per maand zal er een nieuwsbrief verschijnen. Daarnaast wordt u via digiduif op de hoogte gehouden van actuele gebeurtenissen en activiteiten. Ook plannen we via digiduif de kennismakingsgesprekken en de rapportgesprekken. Ook willen we dit jaar gaan werken met de intekenlijsten. Hierop kunt u digitaal invullen als u bijvoorbeeld wilt helpen op school.

Gymnastiek

Hieronder vindt u het voorlopige gymrooster. Waarom voorlopig? Vanaf dit schooljaar moeten we de gymzaal delen met nog twee andere basisscholen, namelijk de IOK de Globe en ’t Zeggelt. Dit deden we altijd al maar het is vermeerderd omdat de gymzaal die altijd stond bij de IOK de Globe zal verdwijnen.

Rooster bewegingsonderwijs Prinseschool Staringstraat 2016/2017

Maandag (door vakleerkracht Marja Greven)

08.30 – 09.25 groep 6B

09.25 – 10.15 groep 6A

10.15 – 11.05 groep 5

11.05 – 11.55 groep 4

pauze

12.30 – 13.15 groep 3

Dinsdag (door vakleerkracht Devrim Gencer)

11:10 – 11:55 groep 8

12:30 – 13:15 groep 7

Woensdag (spelles door leerkracht)

08:30 – 09:15 groep 6A

09:15 – 10:00 groep 7

10:00 – 10:45 groep 6B

10:45 – 11:30 groep 4

11:30 – 12:15 groep 3

Vrijdag (spelles door leerkracht)

08:30 – 09:15 groep 8

09:15 -10:00 groep 5

Schoolvakantie 2016 2017

Herfstvakantie

ma 17-10-16 t/m vrij 21-10-16

Kerstvakantie

ma 26-12-16 t/m vrij 06-01-16

Voorjaarsvakantie

ma 20-02-17 t/m vrij 24-02-17

Pasen

ma 17-04-17

Meivakantie

ma 24-04-17 t/m vrij 05-05-17

Hemelvaart

do 25-05- 17 t/m 26-05-17

Tweede pinksterdag

ma 03-06-17

Zomervakantie

ma 24-07-16 t/m vrij 01-09-17

Vrije vrijdagen 2016-2017

4 nov 2016

25 nov 2016 3 feb 2017

17 mrt 2017

30 juni 2017

21 juli 2017

EME -> Even Mo(o)re English

Vanaf woensdag 7 september zullen de naschoolse Engelse lessen weer starten. In deze mail zit ook een bijlag van het aanbod van Even Mo(o)re English.

Voorschoolse opvang

BSO de Harlekijn kan Voorschoolse opvang aan gaan bieden van 7:30-8:30 uur. Dit kan alleen bij een minimale aanmelding van 6 kinderen per dag.

Mocht uw kind Voorschoolse opvang nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de klantadministratie van Kinderopvang Humanitas, Regio SKE. Zij zullen u dan op een lijst zetten en bij het halen van het minimum aantal kinderen zal er op die dag gestart kunnen worden met de Voorschoolse opvang. U kunt bellen met 053 480 00 20 of mailen naar infoske@Kinderopvanghumanitas.nl