15
mrt
2017

Nieuwsbrief februari 2017

Nieuwsbrief februari 2017

Datum

Activiteit

03 feb 2017

Vrije vrijdag

14 feb 2017

Verwijzingsgesprekken groep 8

20 feb -24 feb

Voorjaarsvakantie

27 feb 2017

Eerste schooldag na de vakantie

17 maart

Vrije vrijdag

Voorjaarsvakantie

Over 2 weken staat de voorjaarsvakantie weer voor de deur. In deze vakantie gaan altijd veel gezinnen op ski-vakantie. Veel ouders komen dan bij mij om de vrijdag voor de voorjaarsvakantie vrij te krijgen om eerder weg te kunnen. Dit is helaas niet toegestaan. De Leerplicht let erg goed op deze dagen. Wij verzoeken u dan ook dringend om uw kinderen gewoon op school te brengen en eventueel meteen om 12:15 uur te vertrekken.

Herinnering vrije vrijdag

Aanstaande vrijdag is een vrije vrijdag, die dag is er geen les en hebben de kinderen vrij.

KIES project op de basisschool


KIES staat voor : Kinderen In Echtscheiding Situatie

KIES is een preventief hulpprogramma ontwikkelt voor en vanuit de behoefte van het kind van gescheiden ouders. Kies leert kinderen de scheiding van hun ouders beter te begrijpen, te verwoorden wat de scheiding voor hen betekent en hun vragen en angsten te uiten. Kies is een programma voor kinderen dat begeleid wordt door opgeleide KIES- Coaches.

Bij voldoende belangstelling kunnen wij een training aanbieden binnen de school. Als u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden bij Carla, de intern begeleiders of bij Anouck Haven. Meer informatie kunt u vinden op www.kiescoach.nl

Ouderbijdrage

Er zijn nog steeds een aantal mensen die de vrijwillige bijdrage van

€25,- nog niet hebben betaald. Mocht dit bij u het geval zijn, zou u dan zo snel mogelijk het bedrag over willen maken? Van dit geld organiseren we allemaal leuke activiteiten zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Halloween, schaatsen op de Oude Markt etc.

U kunt uw bijdrage van € 25,- per omgaande overmaken op:

Rekening:

NL29ABNA0628420358

Ten name van:

Oudervereniging Prinseschool, locatie Staringstraat

Naam Bank:

ABN AMRO

Plaats:

Enschede

Ik wil u met klem vragen om bij de betaling de naam van uw kind en de klas te vermelden bij de betaling voor een goede verwerking.

Schoolvakantie 2016 2017

Herfstvakantie

ma 17-10-16 t/m vrij 21-10-16

Kerstvakantie

ma 26-12-16 t/m vrij 06-01-16

Voorjaarsvakantie

ma 20-02-17 t/m vrij 24-02-17

Pasen

ma 17-04-17

Meivakantie

ma 24-04-17 t/m vrij 05-05-17

Hemelvaart

do 25-05- 17 t/m 26-05-17

Tweede pinksterdag

ma 03-06-17

Zomervakantie

ma 24-07-17 t/m vrij 01-09-17

Vrije vrijdagen 2016-2017

4 nov 2016

25 nov 2016

3 feb 2017

17 mrt 2017

30 juni 2017

21 juli 2017