1
feb
2017

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016

Datum

Activiteit

23 dec

gewoon school tot 12:15 uur

26 dec t/m 6 jan 2017

Kerstvakantie

9 jan 2017

Eerste schooldag na de kerstvakantie

03 feb 2017

Vrije vrijdag

Beste ouders,

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van 2016. We wensen u en uw gezin hele fijne en gezellige feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2017.

Personeel

Juf Nienke

Zoals u weet is juf Nienke zwanger. Zij zal op 18 januari met verlof gaan. We hebben juf Linda Tijans bereid gevonden om het verlof van juf Nienke te doen. Na de vakantie zal juf Linda zich voorstellen aan groep 7.

Meester Bert

Afgelopen zondag is de moeder van Meester Bert overleden. Vandaag op donderdag 22 december is de begrafenis. Dat betekent dat Meester Bert ook vanavond niet bij het kerstdiner aanwezig zal zijn. De invalkracht die vandaag en morgen in de groep is, heeft vanavond verplichtingen op een andere school. Om ervoor te zorgen dat de kinderen van groep 5 toch een gezellig kerstfeest hebben, hebben we voor een roulatiesysteem gekozen vanavond.

Allereerst zal juf Edina de groep om 16:45 uur ontvangen. Zij gaat samen met de groep naar buiten om te zingen.

Na het zingen op het plein gaat groep 5 naar de klas en zal juf Seraya bij de groep zijn. Zij wordt afgewisseld door juf Marjolein de Vos en tot slot zal juf Andrea die ook al een paar keer in de groep is geweest het laatste half uurtje bij de groep zijn. We maken er een gezellig kerstfeest van vanavond.

Schoolfotograaf

Misschien is het u opgevallen dat de schoolfotograaf nog niet is geweest, terwijl we dat altijd aan het begin van het schooljaar regelen. Onze vaste schoolfotograaf was namelijk zwanger en is inmiddels bevallen van een gezonde zoon. Omdat we toch graag gebruik wilden maken van Ingrid hebben we met de OV besloten dat we de fotograaf plannen in de week na de meivakantie.

Over de exacte datum en tijd wordt u nog geïnformeerd.

Oudervereniging Bedankt!

Bij deze willen wij graag alle ouders van de oudervereniging bedanken voor alle hulp en inzet om ervoor te zorgen dat elk feest voor de kinderen fantastisch verloopt. En wat hebben we alweer veel leuke feestjes gehad, kinderboekenfeest, Halloween, Sinterklaas en Kerst. Door hun tomeloze inzet, is elk feest ook echt een feest! Bedankt!


Ouderbijdrage

Er zijn nog steeds een aantal mensen die de vrijwillige bijdrage van

€25,- nog niet hebben betaald. Mocht dit bij u het geval zijn, zou u dan zo snel mogelijk het bedrag over willen maken? Van dit geld organiseren we allemaal leuke activiteiten zoals Kinderboekenweek, Sinterklaas, Halloween, schaatsen op de Oude Markt etc.

U kunt uw bijdrage van € 25,- per omgaande overmaken op:

Rekening:

NL29ABNA0628420358

Ten name van:

Oudervereniging Prinseschool, locatie Staringstraat

Naam Bank:

ABN AMRO

Plaats:

Enschede

Ik wil u met klem vragen om bij de betaling de naam van uw kind en de klas te vermelden bij de betaling voor een goede verwerking.

Schoolvakantie 2016 2017

Herfstvakantie

ma 17-10-16 t/m vrij 21-10-16

Kerstvakantie

ma 26-12-16 t/m vrij 06-01-16

Voorjaarsvakantie

ma 20-02-17 t/m vrij 24-02-17

Pasen

ma 17-04-17

Meivakantie

ma 24-04-17 t/m vrij 05-05-17

Hemelvaart

do 25-05- 17 t/m 26-05-17

Tweede pinksterdag

ma 03-06-17

Zomervakantie

ma 24-07-17 t/m vrij 01-09-17

Vrije vrijdagen 2016-2017


4 nov 2016

25 nov 2016

3 feb 2017

17 mrt 2017

30 juni 2017

21 juli 2017