8
jun
2016

Nieuwsbrief april 2016

Nieuwsbrief april 2016

Datum

Activiteit

22 april

Koningsspelen start op het Vostaveld!

25 april t/m 6 mei

meivakantie

16 mei

2e Pinksterdag

24 mei

Studiedag

6 t/m 10 juni

Avond-4-daagse

26 juni

Walking on Sunshine

1 juli

Vrije vrijdag

15 juli

Vrije vrijdag

18juli t/m 26 aug

zomervakantie

22 aug t/m 26 aug

Anglia Summerschool aan de locatie Staringstraat

Koningsspelen

Aanstaande vrijdag 22 april vieren we de Koningsspelen. We gaan er een geweldige sportdag van maken. Deze sportdag wordt georganiseerd door de vitale sportvereniging en de Oudervereniging.

We gaan deze dag meedoen met de Koningsdans en een warming up op het grote veld. Na deze activiteit zijn er sportactiviteiten voor de groepen 1 t/m 8

De kinderen worden verwacht tussen 8:45 uur en 9:00 uur op het sportveld van

Vosta: Adres Minkmaatstraat 173

Als u aankomt op het Vostaveld, moet uw kind de leerkracht opzoeken op het grote sportveld. De groep gaat samen met de leerkracht de opening van de dag doen. Om 12:00 uur krijgen alle kinderen ter afsluiting een ijsje en mogen ze naar huis of kunnen opgehaald worden op hetzelfde adres.

Wilt u uw kind gewoon het tussendoortje voor 10:00 uur meegeven en eventueel wat extra drinken?

Om de groepen een beetje uit elkaar te kunnen houden, vragen we of u uw kind een shirt aan wil doen in de volgende kleuren:

Groep 1-2 Rood

Groep 3-4 Wit

Groep 5-6 Blauw

Groep 7-8 Oranje

Fijne vakantie

Vanaf maandag 25 april hebben we mei-vakantie. We wensen u en uw gezin een hele gezellige vakantie.

Personeel

Zoals u weet is juf Marijke bevallen van een prachtige zoon Mart. Het zwangerschapsverlof zit er bijna op, maar juf Marijke heeft besloten om direct na dit verlof, ouderschapsverlof op te nemen. Juf Jacomijn blijft dus in groep 5SB tot aan de zomervakantie. We wensen juf Marijke nog een heel fijn verlof toe.

Juf Ulku is met zwangerschapsverlof gegaan op 8 april. We wensen juf Ulku een fijne verloftijd toe. Juf Tess vervangt juf Ulku. Ondertussen is juf Tess al een bekend gezicht in groep 1/2SB en voelt ze zich al helemaal thuis aan de Staringstraat.

Studiedag 24 mei

Dinsdag 24 mei hebben wij een studiedag, de kinderen hebben die dag vrij.

Deze dag zal in het teken staan van talentontwikkeling bij kinderen onder leiding van Henriette Dekker.

Huisvesting Prinseschool/Internationale School Twente

We willen u graag informeren over de huisvesting van de Prinseschool en de Internationale School Twente.

Wellicht ten overvloede maar we hoorden van wat onduidelijkheden onder ouders en deze willen we graag wegnemen.

De Internationale School Twente gaat na de zomervakantie 2016 verhuizen naar het Veldkampplantsoen, dichtbij de vestiging aan de Prinsestraat. De Internationale School Twente is 8 jaar na haar stichting in 2008 toe aan een eigen gebouw. Onze visie is dat IST leerlingen en de Prinsestraatleerlingen meer gaan samenwerken in de toekomst.

De portocabins aan de Daalweg , de huidige huisvesting van de Internationale School Twente, worden in de zomervakantie verwijderd. Het stenen schoolgebouw aan de Daalweg blijft volledig in gebruik door de Nederlandse Prinseschool.

Na de zomervakantie 2016 is de situatie als volgt:

De Prinseschool Daalweg biedt onderwijs aan ongeveer 250 leerlingen. De Prinseschool Staringstraat biedt eveneens onderwijs aan ongeveer 250 leerlingen.

De Prinseschool Prinsestraat biedt onderwijs aan ongeveer 450 leerlingen. De Internationale School Twente start na de zomervakantie met ongeveer 90 leerlingen op het Veldkampplantsoen.

De Prinseschool gaat geen vierde Nederlandse vestiging starten en stabiliseert met drie Nederlandse vestigingen.

Dit is een weloverwogen keuze.

We kiezen ervoor om de inhoudelijke kwaliteit te waarborgen, te versterken en de schoolgrootte hanteerbaar te houden.

Nog altijd melden zich meer leerlingen aan dan we kunnen plaatsen. We laten leerlingen toe op volgorde van aanmeldingsdatum. Op de Prinseschool hanteren we geen wachtlijsten omdat we geen nieuwe groepen gaan starten buiten de nu bestaande groepen. Ouders wordt in voorkomende situatie geadviseerd een andere schoolkeuze voor hun kind te maken.

De Internationale School Twente gaat wel groeien. De huidige vier groepen zullen naar verwachting de komende jaren gaan uitgroeien naar een volwaardige Internationale school met 7 groepen ( Internationale basisscholen kennen 7 jaargroepen in plaats van de 8 jaargroepen die we in het Nederlandse basisonderwijs hanteren).

Anglia Summer School

Ook deze zomer organiseren wij weer een English Summer School in Enschede. In een week tijd geven leerlingen van 7 t/m 18 jaar een “boost” aan hun Engels door middel van een uitgebreid les- en activiteitenprogramma.

Op woensdag 1 juni van 15:00 tot 16:00 uur organiseren wij op de Prinseschool in Enschede een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde leerlingen en ouders. Graag vooraf aanmelden viasummer@anglianetwork.eu Iedereen is welkom!

Walking on sunshine

Ook dit jaar organiseert de Oudervereniging weer een walking sunshine. Op zondag 26 juni gaan we een leuke ochtend organiseren. Noteert u vast de datum in uw agenda! Binnenkort krijgt u meer informatie.

Voetbal sport en Fun camp 2016

In samenwerking met de Gemeente Enschede, stichting Leergeld en de Universiteit Twente, organiseert “Stichting de Twentsche Voetbalschool” in de maanden juli en augustus diverse voetbal- sport en fun camps. Naast het feit dat deze zomeractiviteit bestaat uit diverse sporten, zal er ook tijdens deze editie aandacht besteed worden aan duurzaamheid en educatie. De sportieve elementen zullen worden uitgebreid met verschillende Nano-proefjes. Deze educatieve onderdelen worden verzorgd door de Twente Academy Young van de Universiteit Twente.

Mocht u niet in staat zijn om het inschrijfgeld te voldoen, hiervoor is in 2015 het

Vakantiefonds Twente opgericht. (meer informatie: www.vakantiefondstwente.nl ) Stichting Leergeld kan in 2016 wederom minimaal 100 kinderen afvaardigen die gratis mee kunnen doen. De flyers voor dit sport evenement worden vandaag uitgedeeld.

Schoolreizen 2016

Groep

datum

bestemming

kosten

Gr1-2

23 juni

Hof van Eckberge

€ 25,-

Gr 3-4

21 juni

De Flierefluiter

€ 25,-

Gr 5

14 juni

Hellendoorn

€ 31,-

Gr 6

2 t/m 3 juni

Rijssen de Langenberg

€ 42,50

Gr 7

28t/m30

juni

De Broam Buurse

€ 55,-

Gr 8

4 t/m 7 april

Ameland

€ 135,-

Zou u het bedrag zo spoedig mogelijk over kunnen maken? Mocht u in aanmerking komen voor stichting leergeld, wilt u dit dan even met Anouck Haven overleggen, dan kunnen we dat samen regelen.

U kunt het geld voor het schoolreis overmaken op gironummer

NL07ABNA 045.41.09.717 t.n.v. OBS De Prinseschool – Activiteitenfonds

Wilt u bij de betaling duidelijk de naam, achternaam en groep van uw kind vermelden?