Nieuwsbrief september 2017

Staringstraat

logo prinseschool

 Nieuwsbrief september 2017

Datum

Activiteit

19 sept

Info avond

 gr 3-4-5 ->18:30 tot 19:30 &   gr 6-7 ->   19:30 tot 20:30 

11 sept

Eerste OV vergadering

25 sept t/m 29 sept

Kennismakingsweek leerkrachten met ouders

25 & 26 sept

Schoolfotograaf

2 okt

Voorlichting groep 8 & groep 0/1 & 2

20 okt

Studiedag voor het team alle kinderen vrij

23 okt t/m 27 okt

Herfstvakantie


Back to school:

Het nieuwe schooljaar is begonnen. We hebben al een goede eerste week achter de rug waarin we vele nieuwe leerlingen van harte welkom heten. We hopen dat jullie hier een fijne schooltijd hebben waarin jullie veel plezier zullen beleven en veel mogen leren.We verwelkomen ook meester Jasper in groep 8. Jasper is al wat jaartjes werkzaam op de Prinseschool en we zijn blij dat hij ons team komt versterken. Ook zijn we blij dat juf Marjolein de Vos weer terug is aan de Staringstraat en dat juf Andrea ook weer op de Staringstraat werkt. 
We gaan er samen een mooi schooljaar van maken.

Schooltijden:
De eerste week zit er al weer op en het is elke ochtend weer fijn om te zien hoe alle kinderen en hun ouders binnenkomen. Toch wil ik u graag wijzen op de schooltijden. Om 8:10 uur is meneer Bertus buiten. Om 8:20 uur mogen alle kinderen naar binnen. Het is niet de bedoeling dat kinderen voor die tijd naar binnen lopen om tassen weg te zetten. Er is dan niet altijd toezicht in de school. U hebt met uw kind de tijd tot 8:30 uur. Wij willen stipt om 8:30 uur met de lessen beginnen, dus we vragen u dringend om, om 8:30 uur de klas te verlaten. Ook wil ik er graag op wijzen dat het belangrijk is dat kinderen op tijd op school zijn. Het komt nog veel te vaak voor dat kinderen en ouders om 8:30 uur of zelfs later de school in hollen. Laat het een goed voornemen zijn om dit jaar allemaal op tijd te komen zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen.

Informatieavonden:
Dit jaar zullen de informatieavonden op 19 september plaatsvinden voor de groepen 3-4-5-6 & 7. Op 2 oktober is de informatie avond van groep 0/1 en 2 en 8. Over de tijden zullen we u nog informeren. Anders dan andere jaren is dat we op één avond de meeste groepen informeren maar op verschillende tijden. Dus let goed op de tijd. Groep 3-4-5 is van 18:30 uur tot 19:30 uur en groep 6 & 7 zijn van 19:30 uur tot 20:30 uur. Tijdens deze avond wordt er door de leerkracht informatie gegeven over algemene zaken in de groep van uw kind. Daarnaast zal er gesproken worden over wat en hoe er geleerd gaat worden dit schooljaar en hoe u uw kind daarin kunt ondersteunen. Groep 8 heeft dus op 2 oktober een informatieavond. Op deze avond wordt u helemaal bijgepraat over onder andere de verwijzing naar het middelbaar onderwijs.

Kennismakingsgesprekken:

In de week van 25 t/m 29 september vinden er kennismakingsgesprekken plaats na schooltijd. Deze gesprekken zijn vrijblijvend en voor ouders van de leerlingen uit groep 1 t/m 7. Leerlingen die na de zomervakantie in groep 1 zijn gestart, krijgen een aparte uitnodiging voor een voortgangsgesprek, deze vindt altijd plaats na 4-6 weken. 
Het doel van de kennismakingsgesprekken is dat u onder andere uw verwachtingen ten aanzien van het leren en de ontwikkeling van uw kind kunt aangeven bij de leerkracht.
Als school vinden wij een goede communicatie tussen ouders en school van belang. Dit draagt bij aan het plezier in leren en wederzijds vertrouwen. Ouders en leerkrachten leren elkaar op deze manier beter kennen en er wordt gestreefd naar een zo compleet mogelijk plaatje waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Als ouder kunt u informatie over uw kind geven die voor ons belangrijk is. Binnenkort krijgt u via digiduif bericht van ons om u aan te melden voor deze gesprekken.

Digiduif:
Al onze correspondentie verloopt digitaal via Digiduif. Een keer per maand zal er een nieuwsbrief verschijnen. Daarnaast wordt u via digiduif op de hoogte gehouden van actuele gebeurtenissen en activiteiten. Ook plannen we via digiduif de kennismakingsgesprekken en de rapportgesprekken. 

Gymnastiek:
Hieronder vindt u het gymrooster. Ook dit schooljaar moeten we de gymzaal delen met nog twee andere basisscholen, namelijk de IOK de Globe en ’t Zeggelt. De oorzaak hiervan is dat het gymlokaal bij de IOK is afgebroken. Daarom moeten een aantal groepen van de Staringstraat voor de gymles van de leerkracht naar de Prismare lopen. 

Rooster bewegingsonderwijs Prinseschool Staringstraat 2017/2018


Maandag (door vakleerkracht Marja Greven)

08.30 – 09.15 

groep 5

09.25 – 10.15 

groep 4

10.15 – 11.05  

groep 3Sa

11.05 – 11.55 

groep 3Sb


Dinsdag (door vakleerkracht Devrim Gencer)

8:30 – 9:15   

groep 7Sa

9:15 –  10:00   

groep 8

11:00 – 11:45   

groep 7Sb

11:45 – 12:30  

groep 6


Donderdag gymles door de leerkracht aan de  Prismare

9:00 –  9:45 

groep 6

9:45 – 10:30 

groep 7Sa

10:30- 11:15 

groep 7Sb

11:15- 12:00 

groep 8

12:30–13:15 

groep 5

13:15- 14:00 

groep 4

Vrijdag (spelles door leerkracht)

08:30 – 09:15    beide groepen 3
09:15 -10:00 groep 0/1
10:00 –10:45    groep 2


logopedie foto
Logopedie

Vanuit logopediepraktijk H.P. Wolters is in juni 2017 de logopedie op de locatie Staringstraat opgestart. Vanaf september is Jette Veeneman hier werkzaam als logopediste. 
Logopedie houdt zich bezig met het onderzoeken en behandelen van problemen in de communicatie bij zowel volwassenen als kinderen. De oorzaken van deze problemen kunnen op verschillende gebieden liggen. Daardoor kent de logopedie verschillen behandelgebieden zoals stem, spraak, taal, gehoor en slikken.
Jette Veeneman is op de vrijdagochtend aanwezig aan de Staringstraat om begeleiding en extra ondersteuning aan leerlingen met lees- en spellingsmoeilijkheden te bieden. Jette  is te bereiken via : 074-2505011/ info@hwolters.nl
Leerlingen kunnen via de leerkracht of de IB-er aangemeld worden voor de logopedie. Voor meer informatie kunt u kijken op www.hwolters.nl. 


Vakanties: 2017 2018

Herfstvakantie    

  ma 23-10-17 t/m vrij 27-10-17

Kerstvakantie

  ma 25-12-17 t/m vrij 05-01-18

Voorjaarsvakantie  

  ma 26-02-18 t/m vrij 02-03-18

Pasen    

  vrij 30-03-18 t/m ma 02-04-18

Meivakantie    

  vr 27-04-18 t/m vrij 11-05-18  

Tweede pinksterdag 

  ma 21-05-18

Zomervakantie  

 

  ma 23-07-18 t/m vrij 02-09-18

Vrije dagen:  

Studiedagen:

20 okt  

23 januari

17 nov  

9 feb

16 maart

29 juni

20 juli