Wie is wie Prinsestraat

Leiding

PrinsestraatLeerkrachten

groep1-2da Mascha Worm 
Groep 1-2A
Wat ik zo bijzonder vind aan de groepen 1-2, is dat je aan de start staat van de schoolcarrière van een kind. Hier wordt het fundament gelegd.
 
Gerrie Bennink 
Groep 1-2A 
Wat ik zo mooi vind aan de Prinseschool? Het is een school waar iedereen erbij hoort!
 
Stephanie Weernink 
Groep 1-2B 
Binnen het onderwijs probeer ik ervoor te zorgen dat leerlingen een brede ontwikkeling mee krijgen. Een omgeving te creëren waarin zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.
 

Ursula van der Vegt 
Groep 1-2C 
Uit ervaring kan ik zeggen dat iedere groep z’n charme heeft, maar kleuters nemen bij mij een speciale plaats in. Ze zijn zó heerlijk onbevangen en puur! 


 

Manouk_ten_BurenManouk ten Buren
Groep 1-2D 
Het is belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen in een groep en om samen aan een goede basis te werken met betrekking tot de (leer)doelen in het onderwijs.

 

Suzanne Goedhart 
Groep 3A 
Lesgeven volgens de IPC methode bevalt erg goed! Doordat de thema’s die aan bod komen nauw aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, wordt de stof voor de kinderen heel betekenisvol gemaakt, waardoor deze ook beter beklijft.

 
groep1-2da Linda Tijans
Groep 3A
Van losse lettertjes tot het lezen van hele zinnen en verhaaltjes. Het is bijzonder deel uit te mogen maken van dit proces en de kinderen in hun ontwikkeling te kunnen begeleiden. 

 
groep1-2daJosje Lansink
Groep 3B 
Wat me aanspreekt op de Prinseschool is de gelegenheid die aan alle kinderen geboden wordt om zich de Engelse taal eigen te maken.

 
Nathalie Rooms
Nathalie_Rooms Groep 4A
Het leesonderwijs staat dagelijks op het programma. Ik vind het belangrijk en geweldig om de kinderen te leren lezen en de groei te zien die de kinderen doormaken.

 

groep1-2da Britt Ossenkoppele
Groep 4B 
Het is belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen in een groep en om samen aan een goede basis te werken met betrekking tot de (leer)doelen in het onderwijs.

 

groep1-2da Andrea den Admirant
Groep 5A 
Werken met kinderen vind ik geweldig! Ze leren goed met elkaar om te gaan, elkaar te waarderen en te respecteren. Daar werken we elke dag aan zodat ze aan het eind van het schooljaar zelfvertrouwen hebben, dat ze sterk en zelfstandig verder kunnen groeien.
 

Gerry_van_HeijstGerry van Heijst
Groep 5B 
Niets is in mijn ogen mooier dan eruit te halen wat er écht in een kind zit en vanuit het unieke van ieder kind het zich verder laten ontwikkelen.
groep1-2daLiz Bunte
Groep 5C
Niets is in mijn ogen mooier dan eruit te halen wat er écht in een kind zit en vanuit het unieke van ieder kind het zich verder laten ontwikkelen.


 
Kokeb Boonk 
Groep 6A
Het is mijn doel om er sámen met de kinderen een leuk en leerzaam schooljaar van te maken en ze een heerlijke herinnering aan de basischooltijd te geven!

 

groep1-2daJesper Gevelaar
Groep 6B 
Om een steentje te mogen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, maakt mijn werk tot een feestje!


 

groep1-2daAmy Ottink
Groep 7A
Wat ik erg belangrijk vind in de klas, is een goed en veilig pedagogisch klimaat. Een goede sfeer tussen leerkrachten en leerlingen, leerlingen onderling en tussen de leerkrachten onderling.

 

Monika_HelmhoutMonika Helmhout
Groep 7B
Het is fijn om kinderen dingen bij te brengen en te leren. De reden dat ik leerkracht ben geworden. Dat was al zo toen in kind was. Toen was het nog een soort schooltje spelen, later is het serieus geworden!

 

groep1-2daMagreeth Vleggeert
Groep 7-8
Het werken met kinderen blijft fascineren en het feit dat je deel uitmaakt van de ontwikkeling, ontplooiing van een mens is toch prachtig!


 

groep1-2da
Eelco Jager
Groep 8A
 
Een school met een internationaal karakter én een school met veel initiatief. Dat komt mede door het IPC. IPC sluit goed aan op het ontdekkend leren van kinderen waardoor ze uitgedaagd worden om zelf naar oplossingen op zoek te gaan.
 

Aniek Schiphauwer 
Groep 8B 
Het mooie van mijn werk vind ik het opbouwen van een vertrouwensrelatie met ieder kind. Op basis van wederzijds vertrouwen en respect bereik je als leerkracht veel.