Nieuwsbrief juli 2017

 

Nieuwsbrief juli 2017– nummer 12 van 12

Redactie: Marjolein Krijgsman/Manouk ten Buren

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 36

Bijzondere data & activiteiten

 

Datum

Activiteit

Za 22 juli t/m Zo 3 september

Zomervakantie

Ma 4 september

Eerste schooldag schooljaar 2017 – 2018

Do 14 september

Groep 8 – Herdenking Razzia bij Synagoge

Kennismakingsgesprekken

Di 19 september

Informatieavond groep 3, 4, 5 en 6

Do 21 september

Informatieavond groep 1,2,7 en 8

Ma 25 september

Fotograaf

Ma 25 t/m 29 september

Kennismakingsgesprekken

Wo 4 oktober

Start Kinderboekenweek

Thema “Gruwelijk Eng”

Vr 20 oktober

Studiedag leerkrachten

De leerlingen hebben deze dag vrij.

Za 21 oktober t/m Zo 29 oktober

Herfstvakantie

 

 

Nieuws vanuit school

Anglia examen

Op donderdag 18 mei hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 7 deelgenomen aan het Anglia examen. Wij kunnen met trots mededelen dat alle leerlingen die aan het examen hebben deelgenomen, hiervoor zijn geslaagd! Wij feliciteren alle leerlingen met het behalen van het examen.

In het nieuwe schooljaar zal er voor de leerlingen die afwezig waren tijdens het examen gelegenheid zijn om het examen opnieuw te maken.

Voorstellen nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs Na de zomervakantie mag ik starten als vakleerkracht bewegingsonderwijs op de Prinseschool locatie Prinsestraat. Ik zal op De dinsdag lesgeven aan verschillende groepen.  image003

Mijn naam is Hans te Riet. Ik ben 26 jaar en woon samen met mijn vriendin Aniek in Goor. Ik houd van hardlopen, mountainbiken en lekker eten.

Op dit moment ben ik werkzaam op basisschool

St. Jan, de Lonnekerschool en de Wethouder v.d. Heijdenschool. Ik kijk uit naar een sportief en fijn schooljaar.

Met vriendelijke groet,

Hans te Riet

 

Verkeersveiligheid Prinsestraat

De kinderraad van de Prinseschool heeft het afgelopen jaar plannen bedacht om de verkeersveiligheid in de Prinsestraat te verbeteren onder coördinatie Vincent Lette, vader van Bobbie uit groep 8a en Liv uit 5b, en Marloes van Zanten, interne begeleidster. De leerlingen van de kinderraad hebben hun plan gepresenteerd aan de buurtbewoners, waaronder: Consent (ons bestuur), de wijkagent, handhaving, de projectontwikkelaar van het nieuwbouwproject van het ziekenhuis Stadsmaten, de wijkraad en de gemeente.

Afgelopen vrijdag is tijdens een overleg met afgevaardigden van de gemeente afgesproken om na de zomervakantie een proefopstelling in de Prinsestraat op te gaan zetten met de input uit de kinderraadplannen

Na de proefopstelling zullen de resultaten worden doorgesproken met de kinderraad en de school. Op basis van de resultaten zullen de vervolgstappen worden bepaald. De initiators uit de kinderraad zitten nu in groep 8 en gaan na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs, zij zullen in de ontwikkeling en uiteindelijke opbrengst van dit traject betrokken blijven. Wij willen iedereen bedanken die betrokken is bij dit project!

 

Fotograaf

Op maandag 25 september komt de schoolfotograaf in alle groepen. De organisatie van de schoolfotograaf is in handen van de oudervereniging. U ontvangt specifieke informatie na de zomervakantie

Kennismakingsgesprekken

In de week van 25 t/m 29 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats na schooltijd. Deze gesprekken zijn vrijblijvend voor de ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 8. Het doel van de kennismakingsgesprekken is dat u onder andere uw verwachtingen ten aanzien van het leren en de ontwikkeling van uw kind kunt aangeven bij de leerkracht.

Als school vinden wij een goede communicatie tussen ouders en school van belang. Dit draagt bij aan het plezier in leren en het wederzijdse vertrouwen. Ouders en leerkracht leren elkaar op deze manier beter kennen en er wordt gestreefd naar een zo compleet mogelijk plaatje waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Als ouder hebt u de regie tijdens dit gesprek u geeft informatie over uw kind.

Informatieavond

Dit jaar zullen de informatieavonden voor de groepen 1 t/m 8 op 19 september en 21 september plaatsvinden. Tijdens deze avond wordt er door de leerkracht informatie gegeven over algemene zaken in de groep van uw kind. Daarnaast zal er gesproken worden over wat en hoe er geleerd gaat worden dit schooljaar en hoe u uw kind daarin kunt ondersteunen.

 

Vakantierooster schooljaar 2017 – 2018

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2017-2018. De vrije vrijdagen/ studiedagen voor dit schooljaar zijn nog niet bekend. Wanneer deze bekend zijn, zullen ook deze zo spoedig mogelijk met u worden gedeeld.

Herfstvakantie  

zaterdag 21-10-2017 tot en met zondag 29-10-2017    

Kerstvakantie    

zaterdag 23-12-2017 tot en met zondag 07-01-2018    

Voorjaarsvakantie  

zaterdag 24-02-2018 tot en met zondag 04-03-2018  

Pasen                  

vrijdag 30-03-2018 tot en met maandag 02-04-2018    

Meivakantie      

vrijdag 27-04-2018 tot en met zondag 13-05-2018  

Pinksteren         

maandag 21-05-2018  

Zomervakantie  

zaterdag 21-07-2018 tot en met zondag 02-09-2018    

 

Vrije dagen 2017 – 2018

Vrijdag 20-10-2017

Studiedag leerkrachten

Maandag 6-11-2017

Studiedag leerkrachten

Vrijdag 9-2-2018

Studiedag leerkrachten

Donderdag 15-03-2018

Consentdag

Vrijdag 16-03-2018

Vrije vrijdag

Vrijdag 29-06-2018

Studiedag leerkrachten

Vrijdag 20-07-2018

Vrije vrijdag

 

 

 

Wij wensen u een fijne zomervakantie a Happy Summer Holiday!

                                               Onderwijsteam Prinseschool locatie Prinsestraat                                            

Overig nieuws

 image005image007


image009