Aanmelden

Wanneer u dit digitale formulier heeft ingevuld ontvangt u het papieren aanmeldingsformulier thuis. Wij adviseren u om rond de eerste verjaardag van uw kind, uw kind aan te melden voor onze school.Aanmelden


Locatie (verplicht)
 Prinsestraat Staringstraat Daalweg

Achternaam van kind

Tussenvoegsel

Roepnaam

Geboortedatum

Geslacht
 jongen meisje

Nationaliteit

Geboorteland

Aanvangsdatum

Heeft u al kinderen op de Prinseschool?
 ja nee

Zo ja, naam en groep

Verzorgers naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Gemeente

Uw e-mail (verplicht)

Telefoonnummer(verplicht)