Schoolvakanties en -tijden

Binnen is beginnenVanaf 08.15 uur is er pleinwacht aanwezig op onze school en daarmee toezicht. Bij het klinken van de bel mogen de kinderen om 08.20 uur naar binnen. De lessen in de klassen starten om 08.30 uur en geldt de regel: binnen is beginnen.
DagenTijden
Maandag08.30 – 14.45 uur
Dinsdag08.30 – 14.45 uur
Woensdag08.30 – 12.15 uur
Donderdag08.30 – 14.45 uur
Vrijdag08.30 – 12.15 uur
Continurooster
Op de Prinseschool hanteren wij het continurooster. Dit houdt in dat de kinderen tussen de middag op school de zelfmeegenomen lunch nuttigen.

Schoolvakanties 2017 / 2018
Herfstvakantiema 22-10-18 t/m vrij 26-10-18
Kerstvakantiema 24-12-18 t/m vrij 04-01-19
Voorjaarsvakantiema 18-02-19 t/m vrij 22-02-19
Pasen21-04-19
Meivakantiema 22-04-19 t/m vrij 03-05-19
Hemelvaartdo  30-05-19 t/m vrij 31-05-19
Pinksterenma 10-06-19
Zomervakantiema 15-07-19 t/m vrij 23-08-19Vrije vrijdagen:

Vrije dagen:                       Studiedagen:

14 sept                                       

 9 nov                              9 april Consentdag

 8 maart

21 juni

12 juliAan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene afspraken m.b.t. de vakantieregeling

  1. De regeling wordt vastgesteld door de schoolbesturen in onderling overleg. Na vaststelling is de regeling bindend.
  2. De nog resterende vakantiedagen / uren voor het primair onderwijs worden door de school zelf bepaald, waarbij de afspraak geldt dat verlengen van een vakantie toegestaan is voor Pasen, Pinksteren en Hemelvaart, mits daarmee geen hele vrije week ontstaat.