23
dec
2016

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief september 2016

Datum

Activiteit

20 september

Info-avond groep 3, 4, 5, 7 van 19.00-20.00 uur

22 september

Info-avond groep 1 / 2, 6 van 19.00-20.00 uur

26 -29 september

Kennismakingsgesprekken

26 september

Dag van de Europese talen

29 september

Voorlichting groep 8

5 oktober

Start kinderboekenweek

15-23 oktober

Herfstvakantie

Back to school

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Wij hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en dat we gezamenlijk een leerzaam en goed schooljaar tegemoet gaan.

Informatieavonden

Dit jaar zal de informatieavond op voor de groepen 3,4, 5 en 7 plaatsvinden op 20 september. Voor de groepen ½ en 6 zal de informatieavond zijn op 22 september. Tijdens deze avond wordt er door de leerkracht informatie gegeven over algemene zaken met betrekking tot het reilen en zeilen in de groep van uw kind, daarnaast zal er gesproken worden over wat en hoe er geleerd gaat worden dit schooljaar en hoe u uw kind daarin kunt ondersteunen.

Kennismakingsgesprekken

In de week van 26-29 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats na schooltijd. Het doel hiervan is dat u uw verwachtingen ten aanzien van het leren en de ontwikkeling van uw kind kunt aangeven bij de leerkracht en vice versa. Als school vinden wij een goede communicatie tussen ouders en school van belang. Dit draagt bij aan het plezier in leren en het wederzijdse vertrouwen. Ouders en leerkracht leren elkaar op deze manier op een positieve manier kennen, en er wordt gestreefd naar een zo compleet mogelijk plaatje waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. U ontvangt hierover nog informatie.

Brainwave/IPC

Afgelopen weken hebben we geleerd over onze hersenen en hoe we leren tijdens onze eerste IPC Unit Brainwave. In deze IPC unit staat leren en hoe ons brein werkt centraal. De kinderen leren hoe en waarom IPC het leren ondersteunt en gaan de komende weken in hun eigen klas en in hun ‘buddy class’ op zoek naar verschillende vormen van leren. Neemt u gerust een kijkje in de klas van uw kind om te zien wat er geleerd wordt. Mocht u thuis nog oude mobieltjes met werkende camera functie, oude fototoestellen of I pods hebben waarmee de kinderen bewijs van leren kunnen verzamelen, zouden we deze graag gebruiken.

image003

Experimenta

Op woensdag 14 september zal in museum Twentse Welle de eerste Xperimenta plaatsvinden. Deze eerste Xperimenta zal gaan over het brein. Dit sluit natuurlijk ontzettend mooi aan bij wat wij op school leren bij de Unit Brainwave! Prof. Dr. Ing. Willem Verwij zal een kindercollege over het brein geven, waarna de kinderen zelf a.d.h.v experimenten het verschil tussen de linker en rechter hersenhelft gaan onderzoeken.

De Xperimenta middag vindt plaats op elke tweede woensdag van de maand: van 15.00 tot 17.00 uur, in Museum TwentseWelle (Het Rozendaal 11 in Enschede). Een middag kost 7.50 euro per kind.

U kunt uw kind aanmelden via de volgende link: https://www.utwente.nl/onderwijs/preuniversity/events/!/2016/9/232482/xperimenta712jaar

image005Schooltijden

We vinden het elke ochtend fijn om te zien hoeveel zin iedereen heeft om weer naar school te gaan. We willen u hierbij graag nog even wijzen op de schooltijden. Om 8:20 uur gaat de bel en mogen alle kinderen naar binnen en zal de leerkracht in de klas zijn. Om 8:30 uur beginnen de lessen. We vragen u tijdig de klas te verlaten zodat de leerkrachten op tijd kunnen starten. ‘s Middags lopen alle leerkrachten met de groep naar buiten en kunt u uw kind ophalen van het schoolplein.

Verkeer

Wij willen u vriendelijk verzoeken om bij het halen en brengen van uw kind de veiligheid in acht te nemen en niet op de stoep te parkeren, ook niet in de straten rondom de school.

Digiduif

Al onze correspondentie verloopt digitaal via Digiduif. Eén keer per maand zal er een nieuwsbrief verschijnen en daarnaast wordt u op de hoogte gehouden worden van actuele gebeurtenissen en activiteiten in de groep van uw kind(eren). Alle nieuwe ouders ontvangen z.s.m een inlogcode waarmee u zich kunt aanmelden bij Digiduif. U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om een app op uw smartphone te plaatsen; You connect, zodat u altijd en overal up to date bent wat betreft schoolse zaken.

Twitter en Facebook

Ons Twitter account vindt u onder Prinseschool Daalweg@3e Prinseschool. Onze Facebookpagina vindt u onder Prinseschool Daalweg.

image008


Schoolvakanties 2016-2017

Herfstvakantie zaterdag 15-10-2016 tot en met zondag 23-10-2016

Kerstvakantie zaterdag 24-12-2016 tot en met zondag 08-01-2017

Voorjaarsvakantie zaterdag 18-02-2017 tot en met zondag 26-02-2017

Pasen zaterdag 15-04-2017 tot en met maandag 17-04-2017

Meivakantie zaterdag 22-04-2017 tot en met zondag 07-05-2017

Hemelvaart donderdag 25-05-2017 tot en met zondag 28-05-2017

Pinksteren zaterdag 03-06-2017 tot en met maandag 05-06-2017

Zomervakantie zaterdag 22-07-2017 tot en met zondag 03-09-2017

Vrije vrijdagen 2016-2017

4 nov 2016

25 nov 2016 3 feb 2017

17 mrt 2017

30 juni 2017

21 juli 2017