6
apr
2016

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015

 

Datum

Activiteit

16 en 17 november

Rapportgesprekken en portfolio bekijken.

20 november

Vrije vrijdag, alle kinderen zijn vrij.

4 december

Sinterklaasviering, leerlingen zijn om 12.30 uur vrij.

7 december

Schoolschaatsen gr.4 en 5

10 december

Schoolschaatsen gr.3

16 december

Schoolschaatsen gr. 6,7 en 8

17 december

Kerstviering voor leerlingen en ouders van 17.00-

19.00 uur. ’s Middags zijn de leerlingen om 12.30 vrij.

21 december t.m 1 januari 2016

Kerstvakantie.

 

Schoolplein

Zoals u wellicht heeft gemerkt zijn de plannen voor ons voorplein nu ook gerealiseerd. We hebben een prachtig nieuw speeltoestel gekregen, doeltjes die tijdens schoolpauzes gebruikt worden om te hockeyen en duikelrekken. De kinderen maken er volop gebruik van en ook na schooltijd wordt het plein nu intensief gebruikt. Onze dank gaat uit naar de wijk, die hieraan een grote bijdrage heeft geleverd!

 

Exit point IPC MP 2

Op de vrijdag voor de herfstvakantie vond de afsluiting van de IPC unit ‘Samen leven’ plaats. De kinderen hebben aan hun ouders laten zien wat ze tijdens deze Unit geleerd hebben. Er waren allemaal heerlijke gerechten uit verschillende landen gemaakt, het bijbehorende recept werd gegeven en de vlag van het desbetreffende land was zichtbaar. Op deze manier gaven de kinderen blijk van hun kennis over de overeenkomsten en verschillen tussen gerechten uit hun thuisland en de favoriete gerechten uit andere landen op de wereld.

image003image004
 

 

          

 

Halloween

Het was weer een spannend feestje op vrijdag 30 oktober. Veel kinderen én alle juffen en meesters waren griezelig uitgedost.

Tijdens een Halloweenverkiezing, waarbij uit elke klas een vertegenwoordiger zijn griezelmoves mocht laten zien op het podium, is d.m.v een applausmeter Jonathan te Meerman uit groep 5 verkozen tot Mister Halloween.

image006

 

 

 

Daarna had de OV nog trick and treat voor iedereen in petto, hebben de leerlingen van groep 1 t.m 4 deelgenomen aan een griezelcircuit en de groepen 5 t.m 8 hebben hun science skills geoefend in het science lab dat verzorgd werd door studenten van de Universiteit Twente. 

Het was een zeer geslaagde scary ochtend!

 image008

 

Noppi en PEP  

Ivan van Gucht, hoogleraar op de universiteit van Leuven, is woensdag 28 oktober bij ons op school geweest. Hij heeft in het kader van Positieve Educatieve Psychologie verschillende groepen gescreend op betrokkenheid.

Complimenten van de hoogleraar voor het team in het kader van betrokkenheid. De groepen scoorden bovengemiddeld. Hij vond de sfeer bij ons op school erg prettig. Als hij kind was geweest had hij graag op onze school gezeten. Een groot compliment voor de leerkrachten van de Prinseschool.

Op woensdag 11 november hebben we ’s middags een waardenconferentie gehad, we hebben met elkaar gesproken over het welbevinden en de betrokkenheid in het team en in de school. Hoe kijken wij naar kinderen en hoe beïnvloedt dat ons lesgeven.

Het tweede deel stond in het teken van Noppi. Noppi verwoordt onze persoonlijk leerdoelstellingen die stimuleren tot betrokkenheid en welbevinden. We hebben ideeën uitgewisseld over hoe we Noppi in de klas gebruiken.

 

Afscheid Juf Tessa

Juf Tessa zou 23 november weer gaan beginnen in groep 3 naast juf Fatma. Tessa heeft een andere baan onderwijs aangenomen, zij zal weer gaan werken als psychodiagnostisch medewerker.

Wij wensen haar veel succes met haar haar nieuwe baan.

Sinterklaas

Zoals u weet is er discussie over het sinterklaasfeest.

Wij willen het standpunt dat de Prinseschool in overleg met de MR heeft bepaald graag met u delen:

De Prinseschool heeft vorig jaar besloten te kiezen voor de evolutie van Piet. Dit vanuit het kader van ons IPC gedachtengoed waarin alle culturen, religies en nationaliteiten als gelijkwaardig worden beschouwd.

In overleg met de OV zijn we gekomen tot het idee van een samensmelting van de pieten met onze personal goals vanuit IPC. Dit houdt in dat we de aanpassingen van de pieten in onze verhaallijn en assemblies integreren. Daarnaast kijken we zorgvuldig naar de aanpassingen in de school wat betreft decoratie, liedjes en taalgebruik.

 

Schoolschaatsen

Ook dit jaar gaan we weer schoolschaatsen op de Oude markt.                                  

Op maandag 7-12 van 11.30- 12.30 uur gaan de groepen 4 en 5 schaatsen.                    

Op donderdag 10-12 van 11.30 – 12.30 uur gaan de groepen 3 schaatsen.           Op woensdag 16-12 van 10.15- 11.15 uur gaan de groepen 6, 7 en 8 schaatsen. Een mooie kans voor kinderen om ervaring op te doen met het gladde ijs en dit biedt tevens mogelijkheden om het personal goal Cooperation in praktijk te brengen. Als de kinderen op school terug komen wacht hen warme chocolademelk, verzorgd door de OV. Als uw kind zelf schaatsen heeft, vragen wij deze mee te nemen. Het schaatsen kost 2,50 per leerling, wij vragen daarvoor van u een bijdrage van 1,50 per leerling. De leerlingen kunnen dit bedrag bij de groepsleerkracht inleveren. We zoeken nog begeleiding voor bij het schaatsen, dus als u hierin interesse heeft, kunt u zich aanmelden bij de groepsleerkracht. 

 

 

NSCCT

Op 29 oktober is in groep 6 de NSCCT afgenomen. NSCCT staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten test. Het is bedoeld om beter zicht te krijgen op de cognitieve capaciteiten van kinderen. Hiermee kunnen leerkrachten hun instructies nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. De NSCCT is bedoeld voor scholen die willen werken aan opbrengstbewust onderwijs. Na de CITO ronde in januari kunnen de uitkomsten hiervan vergeleken worden met de uitkomst van de NSCCT. In maart zal dit dan met u en uw kind besproken worden tijdens de driehoeksgesprekken. Ook volgt er nog een folder met uitleg betreffende de NSCCT.

 

Ouderbijdrage

Wij willen u helpen herinneren dat we nog niet alle ouderbijdrages binnen hebben.

Mocht u dit nog niet gedaan hebben zou u dit dan zo spoedig mogelijk willen doen? Nieuwe leerlingen die na de kerstvakantie gaan starten, betalen de helft van het bedrag. Heeft u nog vragen dan kunt u contact met de voorzitter van de OV opnemen per mail:  ellen@ellendijk.nl

Met vriendelijke groet, de Ouder Vereniging Overschrijving:

€ 23,50 per kind, voor 2 kinderen € 47, voor 3 kinderen € 70,50 enz.

Wij vragen u dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL33 SNSB 0821435140 t.n.v. obs de Prinseschool o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep(en) van uw kind(eren).

Contante betaling kan bij de leerkracht van uw kind(eren):

€ 23,50 per kind, voor 2 kinderen € 47, voor 3 kinderen € 70,50 enz.

 

Schoolvakanties 2015-2016

Herfstvakantie         maandag 19 oktober 2015 t/m vrijdag 23 oktober 2016

Kerstvakantie

maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016

Voorjaarsvakantie

maandag 29 februari 2016 t/m vrijdag  4 maart 2016

Goede vrijdag

vrijdag 25 maart 2016

Tweede Paasdag

maandag 28 maart 2016

Koningsdag

maandag april 2016

Meivakantie

maandag 25 april 2016 t/m vrijdag 6 mei 2016

Tweede pinksterdag maandag 16 mei 2016

Zomervakantie          maandag  18 juli t/m vrijdag  26 augustus 2016

 

Vrije vrijdagen 2015-2016

Vrijdag 25 september 2015                           

Vrijdag 20 november 2015                            

Vrijdag 29 januari 2016         

Vrijdag 1 juli 2016         

Vrijdag 15 juli 2016

 

Tweetalige peuteropvang Little Prince en BSO De Groene Draak

Preschool The Little Prince is een tweetalige peuteropvang. SKE kinderopvang en de

Prinseschool – Internationaal basisonderwijs hebben een tweetalig curriculum (Nederlands en Engels) speciaal voor peuters ontwikkeld. The Little Prince biedt een veilige, speelse en uitdagende omgeving waar peuters zich breed kunnen ontwikkelen. Ongemerkt bereiden kinderen van verschillende nationaliteiten zich voor op een soepele overstap naar het regulier (Engels- of Nederlandstalig) basisonderwijs hier.

 

Tweetaligen: creatief en flexibel

Ouders kiezen om verschillende redenen voor tweetalig peuteronderwijs.

Bijvoorbeeld als de (Engelstalige) ouders voor een internationaal bedrijf in Nederland werken. Of als ze weer in Nederland zijn gaan wonen na een verblijf in het buitenland. Uiteraard is de preschool er ook voor ouders die het belangrijk vinden dat hun kind alvast went aan een tweede taal. Een andere reden om te kiezen voor tweetaligheid is dat uit onderzoek is gebleken dat mensen die tweetalig zijn opgevoed, aantoonbaar flexibeler en creatiever zijn. Tot hun zevende jaar hebben kinderen een bijzonder talent voor taalontwikkeling. Daar maken we bij de tweetalige peuteropvang dankbaar gebruik van door op een speelse en visuele manier zowel Nederlandse als Engelse taalcomponenten aan te bieden.

 

Geef talent de ruimte

Ontwikkeling vraagt tijd. Niet alleen in jaren, maar vooral gedurende de dag. Vandaar dat The Little Prince ruime openingstijden heeft. Zo hebben de pedagogisch medewerkers volop tijd voor leuke en leerzame activiteiten met uw kind. The Little Prince Preschool is geopend van 7.30 uur tot 12.45 uur op dinsdag en donderdag. Op woensdag van 7:30 tot 12:15 uur.  

 

The Little Prince is een plek waar uw kind in staat wordt gesteld om zich te ontwikkelen en spelenderwijs de Nederlandse en Engelse taal te leren. Het Engels wordt vooral aangeboden tijdens de “kring”. Kinderen leren door te doen, door samenspel en door een uitdagende omgeving waar ze zich geaccepteerd voelen en vertrouwd mee zijn. We gebruiken muziek en liedjes, prentenboeken en gevarieerde spelletjes. Daarbij staat het uitlokken van taal centraal.

 

Buitenschoolse opvang De Groene Draak

Gaan de kinderen eenmaal naar de basisschool, dan kunnen ze terecht bij de buitenschoolse opvang (BSO) De Groene Draak van SKE. Na schooltijd op en in de schoolvakanties bieden wij kinderen van 4 tot 13 jaar een zinvol maar vooral leuk activiteitenprogramma waarin niets verplicht is, maar veel mag!

 

Wilt u een keer komen kijken bij de Peuteropvang of de Buitenschoolse opvang? U kunt gerust een keer binnen komen lopen of een afspraak maken met Joyce

Landman: landman@skekinderopvang.nl 

——————————

http://www.skekinderopvang.nl/locatie/preschoolthelittleprincelocatiedaalwegnl/

    image011