14
apr
2017

Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief maart 2017

Datum

Activiteit

17 maart 2017

Vrije vrijdag

20 en 21 maart 2017

Rapportgesprekken

28 maart 2017

Collega‟s van diverse scholen van Consent bezoeken onze school

4 april 2017

Consentdag, leerlingen zijn vrij

14 april 2017

Paasfeest op school

17 april 2017

Tweede Paasdag, leerlingen zijn vrij

21 april 2017

Koningsspelen

22 april 2017- 7 mei 2017

Meivakantie

Een kijkje in de IPC Units

Early Yearsimage003

Afgelopen unit hebben wij geleerd over houses and homes/huis en thuis. Met ons Entry Point hebben wij in groepjes samen gewerkt en daarbij naar huizen gekeken in de omgeving. De speurtocht kwam uit bij de theetuin “ik en mijn moeder”. Hier werden we ontvangen met ranja en een koekje. We hebben in deze unit o.a. geleerd dat er verschillende ruimtes zijn in een huis, waar deze voor dienen en hoe ze heten. Als homelearning hebben de kinderen een foto van zichzelf voor

hun huis meegenomen. De kinderen hebben gaandeweg een huishoek gemaakt met spullen van thuis. In de huishoek hebben de kinderen laten zien dat ze respect hebben voor de spullen. Door goede communication en cooperation kwamen er mooie rollenspellen te voorschijn. Tevens hebben de kinderen geleerd dat een huis uit verschillende vormen bestaat. De kinderen hebben tijdens het assessment dit laten zien door zelf een huis te maken met vormen. Ons Exitpoint werd verzorgd door Tetem. Hierbij hebben de kinderen laten zien dat ze begrijpen hoe huizen worden gebouwd door zelf een huis te ontwerpen.

Milepost 1

Milepost 1 is in de unit From A to B bezig geweest met alles dat met vervoer te maken heeft. We hebben gekeken naar veiligheid, hoe werkt een plattegrond en we weten dat niet elk voertuig even goed is voor het milieu. De unit hebben we afgesloten met een musical, waar we heel hard aan gewerkt hebben. Iedereen was zeer betrokken zowel op school als thuis werd er gewerkt aan deze unit.image005

Milepost 2

Beste ouders,

Wij hebben veel geleerd dit thema. Ik vond het heel leuk toen we vragen gingen beantwoorden en dat mochten laten zien aan onze buddygroep.

Ons thema was „Time And Place Earth And Space‟ dat betekent „Tijd en Plaats, Aarde en Ruimte‟.

We leren van alles over de hele wereld dus niet alleen over Nederland. We leren dingen die heel leerzaam zijn, je weet nog niet alles. Ik vind dat heel interessant en waarschijnlijk de hele klas.

Ze proberen het leuk en leerzaam voor ons te maken. Dat lukt wel! Ik vind het altijd leuk en verheug me op IPC , ze kiezen ook altijd leuke IPC thema‟s uit en als je iets niet snapt leggen ze je het uit. Ik leerde veel de afgelopen maanden: ik heb geleerd hoe de seizoenen zijn ontstaan, ik heb geleerd wat voor feesten er op de wereld, zijn ik heb geleerd over de levenscirkels en ook heb ik geleerd over de hersenen en hoe die in elkaar zitten. Op de Prinseschool leer je wat je wil leren!

Groetjes Elin

Milepost 3

Milepost 3 is op dit moment bezig met de Unit “Space Explorers”. We leren erg veel over de ruimte en over de planeten. We hebben verschillende keren research gedaan en onze bevindingen gepresenteerd. We zijn ook erg creatief geweest. We hebben van papier-maché ruimte helmen gemaakt. Daarnaast hebben we een raket gemaakt was. Juf Doremiek heeft ons hierbij heel goed geholpen. Helaas is het exit point al in zicht. We vinden het een erg leuk thema.
image007


Even voorstellen…image009

Mijn naam is Doremiek Lemain en ik kom van Roombeek Cultuurpark, afdeling Rijksmuseum Twenthe. In Culturage werken we met culturele instellingen in Enschede om cultuureducatie de school binnen te brengen. Als vakexpert beeldende kunst ben ik op de Prinseschool Daalweg actief. Samen met leerkrachten kijk ik hoe we gave lessen kunnen bedenken waarin het creatief proces centraal staat. We leren de kinderen kijken, luisteren, onderzoeken, experimenteren, maken en presenteren. We zorgen dat alles goed op papier staat, zodat de lessen overdraagbaar zijn. Aan het einde van het project ligt er een mooie leerlijn die uitgewisseld kan worden met andere scholen. Leerkrachten, de culturele instellingen en vakexperts leren van elkaar en brengen de creatieve lessen naar een hoger niveau! Dit jaar kom ik langs in alle klassen, hierbij wordt aangesloten bij de IPC Units. In MP 3 hebben we o.a met papier maché gewerkt tijdens de Unit Space explorers en bij MP 1 hebben we tijdens de unit The nature of life kunstwerken gemaakt met klei en ijzerdraad. De komende tijd ben ik te vinden bij de Early years. U zult de kunstwerken hier binnenkort kunnen bewonderen!

Rapport

Op maandag 20 en dinsdag 21 maart vinden de rapportgesprekken plaats. Voor de groepen 6 en 7 zijn er groeigesprekken in plaats van rapportgesprekken waarbij uw kind aanwezig is.

Schoolreis

Nog niet alle data en bestemmingen van de schoolreisjes zijn definitief vastgesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de bestemmingen, data en kosten die al bekend zijn. De leerkracht zal u verder informeren over het schoolreisje.

Groep

Locatie

Datum

Prijs

Groep 1/2

U wordt nader ingelicht door de leerkracht

Groep 3-4-5

Koningin

Julianatoren

29 juni 2017

28 euro

Groep 6

U wordt nader ingelicht door de leerkracht

Groep 7/8

Ameland

8-11 mei

135 euro

Wilt u het schoolreisbedrag overmaken op rekeningnummer NL08SNSB0821435396 t.n.v. OBS de Prinseschool o.v.v. de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. Alvast hartelijk dank!

Schooltijden

We vinden het elke ochtend fijn om te zien hoeveel zin iedereen heeft om weer naar school te gaan. We willen u hierbij graag nog even wijzen op de schooltijden. Om 8:20 uur gaat de bel en mogen alle kinderen naar binnen en zal de leerkracht in de klas zijn. Om 8:30 uur beginnen de lessen. We vragen u tijdig de klas te verlaten zodat de leerkrachten op tijd kunnen starten. „s Middags lopen alle leerkrachten met de groep naar buiten en kunt u uw kind ophalen van het schoolplein.

Verkeer

Wij willen u vriendelijk verzoeken om bij het halen en brengen van uw kind de veiligheid in acht te nemen en niet op de stoep te parkeren, ook niet in de straten rondom de school.

Twitter en Facebook

Ons Twitter account vindt u onder Prinseschool Daalweg@3e Prinseschool. Onze Facebookpagina vindt u onder Prinseschool Daalweg.

image011

Schoolvakanties 2016-2017

Herfstvakantie zaterdag 15-10-2016 tot en met zondag 23-10-2016

Kerstvakantie zaterdag 24-12-2016 tot en met zondag 08-01-2017

Voorjaarsvakantie zaterdag 18-02-2017 tot en met zondag 26-02-2017

Pasen zaterdag 15-04-2017 tot en met maandag 17-04-2017

Meivakantie zaterdag 22-04-2017 tot en met zondag 07-05-2017

Hemelvaart donderdag 25-05-2017 tot en met zondag 28-05-2017

Pinksteren zaterdag 03-06-2017 tot en met maandag 05-06-2017

Zomervakantie zaterdag 22-07-2017 tot en met zondag 03-09-2017

Vrije vrijdagen 2016-2017

4 nov 2016

25 nov 2016

3 feb 2017

17 mrt 2017

30 juni 2017

21 juli 2017

Consent onderwijsdag

4 april 2017