15
jul
2016

Nieuwsbrief juni 2016

Nieuwsbrief juni 2016 Datum

Activiteit

27 juni

Workshop muziek uit het regenwoud gr. 5

30 juni

Workshop muziek uit het regenwoud gr. 6

30 juni

Musical groep 8

1 juli

Vrije vrijdag, alle leerlingen zijn vrij

4 en 5 juli

Facultatieve rapportgesprekken

11 juli

Noppi assembly

13 juli

Prinseschool’s got talent

14 juli

Bring and buy-laatste schooldag

15 juli

Vrije vrijdag, alle leerlingen zijn vrij

Accreditatie

De IPC accreditatie waar we als team, leerlingen en ouders samen naartoe hebben gewerkt ligt achter ons. Het was een spannende maar ook zeer leerzame week, waarin we veel nieuwe inspiratie hebben opgedaan. Zoals u reeds heeft kunnen lezen laat de uitslag van de accreditatie nog even op zich wachten, het accreditatie team heeft 6 weken nodig om het rapport uit te werken. Wij wachten vol vertrouwen af en gaan natuurlijk door met het bouwen aan een learning focused school!

image003

De leerlingen van de pupils council hebben een stukje geschreven over hoe zij dit ervaren hebben.

‘De accreditatie is alweer voorbij. Dit is onze ervaring: Marco en Jane hebben naar onze school gekeken om te zie hoe wij leren met het IPC, de personal goals en knowledge, skills and understanding. Om te zien hoe wij dit doen hebben zij ons vragen gesteld, naar onze displays gekeken, een rondleiding door de school gehad, met meesters en juffen gepraat, aanwezig geweest bij een pupils council meeting en assemblies, met ouders gepraat en in de klassen gekeken naar het leren. We hebben laten zien dat ons leren heel erg verbonden is met de personal goals. Dit is een skill, hoe goed je in staat bent om het personal goal te laten zien. Daar kun je jezelf altijd in verbeteren. Nu is het alleen nog wachten op het rapport met de feedback van Jane en Marco! Omdat alle juffen en meesters trots op ons waren

kregen wij een ijsje! We vonden het een spannende en leerzame week.’ Mina groep 8 en Ben-ji IST D.

Noppi assembly

Ook de afgelopen weken stond er weer een personal goal centraal, dit was cooperation. De leerlingen hebben laten zien hoe ze rekening houden met elkaar, dit zagen we tijdens de assembly, maar vooral ook gedurende de week in de school en op het plein terug. Het nieuwe persoonlijke doel is Morality.

Omdat gedurende het schooljaar alle personal goals een aantal keer aan bod zijn geweest hebben de leerlingen zich hierin kunnen ontwikkelen. Om alle personal goals nog eenmaal in the spotlights te zetten, organiseren we een assembly waarbij elke groep een korte presentatie geeft over wat zij geleerd hebben rondom één van de personal goals. Ook de pupils council zal een korte presentatie geven over wat zij zo al betekenen voor de school. U bent hier als ouder van harte bij uitgenodigd om te zien hoe onze gezamenlijke visie wordt uitgedragen door de leerlingen. Deze assembly zal zijn op maandag 11 juli van 14.15 tot 14.45 uur.

Verkeersveiligheid

De laatste tijd is het ons opgevallen dat het parkeergedrag rondom de school weer ongewenste vormen aanneemt. Wij willen u met klem vragen om zodanig te parkeren dat de veiligheid van de kinderen gegarandeerd is.

Wij hebben ook de wijkagent gevraagd om een oogje in het zeil te houden rondom de start en het einde van de schooldag. Wij hopen dat een ieder hierin zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.

image005 image006

Prinseschool’s got talent

Ook dit jaar hebben we weer een show waarin de talenten van de leerlingen centraal staan. In de komende weken zullen in alle groepen voorrondes worden gehouden en gaan leerlingen per groep één act kiezen die hun klas mag vertegenwoordigen bij Prinseschool’s got talent.

De jury zal dit jaar bij de beoordeling van de talenten letten op het personal goal dat tijdens het betreffende optreden centraal staat. Ook hierbij bent u als ouder van harte welkom om onze talenten van dichtbij mee te maken. Aan het eind van deze ochtend zullen alle leerlingen getrakteerd worden op een ijsje door de OV.

Schoolreizen

De volgende groepen gaan nog op schoolreis.

Groep

Bestemming

Datum

Prijs

Groep 5 en IST C

Nemo

30 juni

24,25

Groep 6

Den Broam, Buurse

7 en 8 juli

30,-

Wilt u het schoolreisgeld voor de schoolreisdatum overmaken op rekeningnummer NL08SNSB 0821 4353 96 t.n.v. obs de Prinseschool. Wilt u bij de betaling duidelijk de naam, achternaam en groep van uw kind vermelden?

Formatie.

Op dit moment zijn de besprekingen omtrent de formatie en groepsindeling voor komend schooljaar gaande. Zodra wij hierover meer informatie hebben, zullen wij u inlichten. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u terecht bij Mieke van Vliet.

Onbetaald verlof Juf Aylin

‘Vele van jullie zullen wel weten dat ik ontzettend veel van reizen houd. Met enkele ouders heb ik weleens gesprekken gehad over mijn reis/vrijwilligerswerk van drie maanden in Uganda, nu alweer 4 jaar terug. Iedere keer als ik terugdenk aan mijn herinneringen in Uganda, wakkert dat mijn passie voor reizen aan. Daarnaast ben ik ook naar plaatsen als Abu Dhabi, Malta, Athene, Dubai, Londen enz. gereisd. Mijn liefde voor reizen heeft zich altijd voortgezet in mijn hart. Echter heb ik afgelopen anderhalf jaar alleen maar gereid naar Istanbul, omdat mijn aanstaande zich daar bevindt. Tijdens mijn vakantie, vorig jaar in februari, heb ik Kemal leren kennen en zijn we sindsdien onafscheidelijk. Op 20 augustus staat dan ook onze bruiloft gepland. Na veel denken en een heleboel dingen te hebben overwogen, heb ik besloten om een jaar in het buitenland te werken en te wonen. Mijn liefde voor reizen en mijn droom om in het buitenland te werken en te wonen kan ik op deze manier mooi waarmaken. Aangezien Kemal zich in Istanbul bevindt, leek dit mij een mooie kans om met beide handen te grijpen. Hoe enthousiast ik ook over mijn besluit ben, gaat dit natuurlijk gepaard met veel verdriet omdat ik hier het een en ander moet achterlaten.

Groetjes Aylin’

Groep 8.

De laatste paar weken voor de leerlingen van groep 8 op de Prinseschool zijn aangebroken. De afscheidsmusical zal op 30 juni plaatsvinden. In de laatste schoolweek volgt nog een afscheidsetentje met alle leerkrachten bij ‘La Candela’ en op woensdag 13 juli zullen we met alle leerlingen en leerkrachten de leerlingen van groep 8 uitzwaaien. Dit is tevens hun laatste schooldag. Natuurlijk zijn de leerlingen van groep 8 van harte welkom om op donderdag 14 juli nog op school te komen. Wij wensen alle leerlingen van groep 8 een fantastische toekomst op het voortgezet onderwijs.

Anglia examen

De leerlingen van groep 4 tot en met 8 hebben deelgenomen aan het Anglia examen. De certificaten hebben we zojuist ontvangen en zullen feestelijk uitgereikt worden aan de leerlingen.

Twitter en Facebook

Ons Twitter account vindt u onder Prinseschool Daalweg@3e Prinseschool. Onze Facebookpagina vindt u onder Prinseschool Daalweg.

image008

Schoolvakanties 2015-2016

Herfstvakantie maandag 19 oktober 2015 t/m vrijdag 23 oktober 2016

Kerstvakantie maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016

Voorjaarsvakantie maandag 29 februari 2016 t/m vrijdag 4 maart 2016

Goede vrijdag

vrijdag 25 maart 2016

Tweede Paasdag

maandag 28 maart 2016

Koningsdag

maandag april 2016

Meivakantie

maandag 25 april 2016 t/m vrijdag 6 mei 2016

Tweede pinksterdag maandag 16 mei 2016

Zomervakantie maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2016

Vrije vrijdagen 2015-2016

Vrijdag 1 juli 2016

Vrijdag 15 juli 2016