20
jul
2017

Nieuwsbrief april 2017

Nieuwsbrief april 2017

Datum

Activiteit

14 april

Goede Vrijdag er is gewoon school! Paasviering

17 april

Tweede Paasdag kinderen vrij

18-19-20 april

Eindtoets groep 8

21 april

Koningsspelen

24 april t/m 5 mei

meivakantie

8 mei

Eerste schooldag na de vakantie

25-26 mei

Hemelvaart kinderen vrij

5 juni

Tweede Pinksterdag

30 juni

Vrije vrijdag kinderen vrij

Pasen

Aanstaande vrijdag vieren we Pasen op school. Daarvoor hebben de kinderen een bordje, bestek en beker nodig. Dit mogen ze, voorzien van naam, in een plastic tas mee nemen naar school.

Vrijdag mogen alle kinderen in pyjama naar school.
We beginnen met ochtendgymnastiek, met alle groepen samen. U bent van harte welkom om naar de ochtendgymnastiek te komen kijken of natuurlijk om mee te doen. Na de ochtendgymnastiek gaan de groepen naar de klas om te ontbijten. We willen u dan vragen om niet meer mee naar de klassen te gaan.

De kinderen zijn op de gewone tijd van 12:15 uur vrij. We wensen u en uw gezin een heel fijn paasweekend!

Centrale Eindtoets groep 8

Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april gaan de kinderen van groep 8 de Centrale Eindtoets maken. Bij deze Eindtoets kunnen de leerlingen laten zien wat ze de afgelopen 8 jaar geleerd hebben op de basisschool. De Eindtoets bestaat uit twee onderdelen taal en rekenen. Maar er zijn ook vragen waarbij je een tabel moet lezen of iets op moet zoeken. Dat noemen ze ook wel: vragen waarbij je je studievaardigheden moet gebruiken. Studievaardigheden zijn belangrijk voor op de school waar je na de basisschool naartoe gaat. Wij wensen alle kinderen van groep 8 heel veel succes.

Koningsspelen

Op vrijdag 21 april vieren we de Koningsspelen. Hiervoor zijn we op zoek naar ouders die willen helpen, bijvoorbeeld bij het begeleiden van groepjes kinderen. In elke klas hangt een lijst waarop u zich kunt inschrijven.

De kinderen worden 21 april verwacht tussen 8:30 uur en 08:45 uur op het sportveld van Tubanters, aan de van Deinselaan. Bij aankomst kunnen de kinderen hun groepsleerkracht opzoeken, deze is te herkennen aan de klassenvlag. De dag beginnen we om 08.45 met een warming-up op het veld op het nummer Okido. Na de gezamenlijke start worden de groepen verdeeld in kleine groepjes en gaan ze verschillende spelletjes en sportactiviteiten doen onder begeleiding van hulpouders en leerkrachten. De OV zorgt voor een picknick tussendoor. Wilt u uw kind wel tussendoortje meegeven voor 10:00 uur en eventueel wat extra drinken? Om 12:15 uur krijgen alle kinderen ter afsluiting een ijsje en kunnen de kinderen weer opgehaald worden door hun ouders bij Tubanters.

Schoolreis groep 8

Direct na de mei-vakantie gaat groep 8 op schoolreis naar Ameland. De kinderen en de meesters en juffen hebben er heel veel zin in. Ze gaan samen met de groepen 8 van de Prinsestraat en de Daalweg. Op maandag 8 mei vertrekken ze met de bus vanaf school en ze komen donderdag 11 mei weer terug.

Schoolreizen 2017

Groep

datum

bestemming

kosten

Gr 1-2

6 juli

Giga Konijnen

€ 25

Gr 3-4-5

29 juni

Koningin JulianaToren

€ 28,-

Gr 6

28 en 29 juni

Den Broam, Buurse

€ 50,-

Gr 7/8

8 t/m 11 juni

Ameland

€ 135,-

Wilt u het schoolreisbedrag overmaken op rekeningnummer:

NL08SNSB0821435396

t.n.v. OBS de Prinseschool

Onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. Alvast hartelijk dank!

Buddy work

De afgelopen week hebben alle groepen door middel van buddy work samen gewerkt aan het versieren van de Paastak in de hal en aan de versiering van de school voor Pasen. Cooperation en Adaptability!

image008 image007 image006

IPC

geluid is trillingen bevoorbeelt een gitaar als je de op speeld dan zie je de snaaren trile net als een bas de snaaren trillen ook of een box daar komt ook geluid vandaan maar dan heb je als nog trillingen maar die zie je niet maar je kunt ze wel hooren dus de muziek hoor je dan en je heb verschilende trillingen bevoorbeeld geluit golfen en nog meer en als je de muziek te hard doet dan gaat je tromelvlies kapot en dan moet je een gehoor aparaatdus doe nooit de muziek hard

image011

Damara (Groep 5)